ATRUNA

Šis projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis 2020” saskaņā ar granta līgumu Nr. 101003880.

Kontaktinformācija:

Westfaelische Wilhelms-Universitaet Muenster

Schlossplatz 2, Muenster 48149, Germany

Dr Doris Fuchs

Email: Doris.Fuchs@uni-muenster.de

Saturs

Šajā tīmekļa vietnē ietvertā informācija ir paredzēta tikai vispārīgai informācijai. Informāciju sniedz EU 1.5 DEGREE LIFESTYLES konsorcijs (te un turpmāk saukts "projekta komanda"), un, lai gan cenšamies informāciju atjaunināt un precizēt, mēs nesniedzam nekādus tiešus vai netiešus apliecinājumus vai garantijas par tīmekļa vietni vai vietnē ietvertās informācijas, produktu, pakalpojumu vai attēlu pilnīgumu, precizitāti, uzticamību, piemērotību vai pieejamību jebkādiem nolūkiem. Paļaujoties uz šajā vietnē publiskoto informāciju, jūs pilnībā uzņematies attiecīgo risku.

Mēs nekādā gadījumā neesam atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, tostarp bez ierobežojumiem, netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem vai bojājumiem, vai jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas izriet no datu vai peļņas zaudēšanas saistībā ar šajā vietnē publiskoto informāciju vai tās izmantošanu.

Mēs darām visu iespējamo, lai vietne darbotos nevainojami. Taču projekta komanda neuzņemas atbildību par to, ka vietne var īslaicīgi nebūt pieejama dažādu tehnisku problēmu dēļ, ko mēs nevaram ietekmēt.

Visi piedāvājumi nav saistoši un nav obligāti. Autors bez atsevišķa paziņojuma var paplašināt, mainīt vai daļēji vai pilnībā dzēst vietnes sadaļas vai visu vietni, ieskaitot tajā publicētos piedāvājumus un informāciju. Ja šajā vietnē pamanāt informāciju, kas būtu jālabo vai jāatjaunina, lūdzu, sazinieties ar mums, un mēs centīsimies novērst problēmu.

Informācija šajā tīmekļa vietnē ne vienmēr atspoguļo Eiropas Komisijas (EK) viedokli.

Atsauces un saites

Autors nav atbildīgs par saturu, uz kuru ir saites vai atsauces no viņa lapām – ja vien viņam nav pilnīgas zināšanas par nelikumīgu saturu un viņš varētu neļaut vietnes apmeklētājiem skatīt šīs lapas. Ja, izmantojot tur sniegto informāciju, tiek nodarīts kaitējums, atbildīgs var būt tikai attiecīgo publikāciju autors, nevis tas, kurš ir izveidojis saiti uz šīm lapām. Turklāt autors nav atbildīgs par jebkādiem ierakstiem vai ziņām, ko ir publicējuši vietnē iekļauto diskusiju rīku, viesu grāmatu vai adresātu sarakstu lietotāji.

Izmantojot šo vietni, jūs varat izveidot saites uz citām vietnēm, kas nav projekta komandas pārziņā. Mēs nekontrolējam šo vietņu saturu, izpildījumu un pieejamību. Jebkuras saites iekļaušana ne vienmēr nozīmē ieteikumu vai apstiprina tajā paustos uzskatus.

Google Analytics

Šī vietne izmanto Google Analytics vietņu analīzes pakalpojumu, ko nodrošina Google Inc. (“Google”). Google Analytics izmanto tā sauktās "sīkdatnes" jeb teksta datnes, kas tiek saglabātas jūsu datorā, lai analizētu jūsu vietnes izmantošanu. Sīkdatņu ģenerētā informācija par šīs vietnes lietošanu (tostarp jūsu IP adrese) tiek nosūtīta un saglabāta Google serverī ASV. Google izmanto šo informāciju, lai novērtētu, kā jūs lietojat vietni, lai apkopotu pārskatus par vietnes darbībām vietņu operatoriem un nodrošināt citus ar tīmekļa vietni un interneta darbību saistītus pakalpojumus. Google var arī nodot šo informāciju trešajām pusēm, ja to pieprasa likums vai ja trešās puses apstrādā informāciju Google vārdā. Google nesaistīs jūsu IP adresi ar citiem Google rīcībā esošajiem datiem. Jūs varat novērst sīkdatņu uzstādīšanu, pielāgojot pārlūkprogrammas iestatījumus; tomēr, ja jūs to darīsiet, jūs nevarēsit izmantot visas šīs vietnes funkcijas. Izmantojot šo vietni, jūs piekrītat Google veiktajai jūsu datu apstrādei iepriekš aprakstītajā veidā un iepriekšminētajam mērķim.

Datu aizsardzība

Piedāvājumu un pakalpojumu izmantošana parasti ir iespējama, nesniedzot personas datus. Personas dati, piemēram, vārdi, adreses vai e-pasta adreses, vienmēr tiek sniegti brīvprātīgi. Šie dati netiks nodoti trešajām personām bez jūsu skaidras atļaujas. Vēlamies norādīt, ka neviena datu pārsūtīšana, izmantojot internetu (piemēram, e-pasta saziņa), nevar būt pilnībā droša un tai var būt drošības problēmas. Pilnīga personas datu aizsardzība pret trešo personu nesankcionētu piekļuvi nav iespējama. Pakalpojumu sniedzējiem ir pienākums publicēt kontaktinformāciju. Trešajām pusēm ir aizliegts izmantot šo kontaktinformāciju nevēlamu sludinājumu vai citas komerciālas informācijas izplatīšanai. Šīs mājas lapas operatori patur tiesības veikt tiesiskus pasākumus, ja tiek nosūtīta nevēlama komerciāla informācija, piem., surogātpasta vēstules utt.

Autortiesības

Autors ir iecerējis publikācijai neizmantot ar autortiesībām aizsargātu materiālu vai, ja tas nav iespējams, norādīt attiecīgā objekta autortiesības. Par jebkādām problēmām saistībā ar šajā vietnē izmantoto ar autortiesībām aizsargātu saturu nekavējoties informējiet mūs, rakstot uz info@onepointfivelifestyles.eu.

Autortiesības uz jebkuru autora radīto materiālu tiek aizsargātas. Jebkāda objektu, piemēram, diagrammu, skaņu vai tekstu, dublēšana vai izmantošana citās elektroniskās vai drukātās publikācijās nav atļauta bez konsorcija piekrišanas.

Atrunas juridiskais spēks

Šī atruna ir jāuzskata par daļu no interneta publikācijas, no kuras jūs ieradāties. Ja šī paziņojuma sadaļas vai atsevišķi noteikumi nav likumīgi vai pareizi, tas neietekmē pārējo daļu saturu vai spēkā esamību.