Zaļā brīvība

Zaļā brīvība

Biedrība Zaļā brīvība ir sabiedriska vides aizsardzības organizācija, kas dibināta 1993. gadā. Zaļā brīvība ir domājošie un taisnīgumu meklējošie. Mūsu misija – veicināt tādas sabiedrības attīstību, kas dzīvo saskaņā ar sevi un apkārtējo vidi. Lai to paveiktu, informējam sabiedrību par patērētājdarbības un globalizācijas ietekmi uz dabu un sociālo vidi, veicinām cilvēku līdzdalību lēmumu pieņemšanā par jautājumiem, kas tieši vai netieši ietekmē ikdienas dzīvi, veicinām vides nevalstisko organizāciju līdzdalību nacionālās un starptautiskās likumdošanas izstrāde, pieņemšanā un ieviešanā, un pretojamies ļaunprātīgai varas izmantošanai. Mēs ticam, ka ilgtspējīgas pārmaiņas nenotiek pašas no sevis. Tāpēc aicinām sabiedrību līdzdarboties to īstenošanā, iesaistoties iniciatīvās biedrībai prioritārajās interešu jomās: ilgtspējīga attīstība, ilgtspējīgs patēriņš, klimats un enerģija, resursi un atkritumi, produktu sastāvs, cilvēktiesības un brīvības, attīstības sadarbība un godīgā tirdzniecība.

Zaļā brīvība organizē preses brīfingus, konferences, izstādes, publiskas lekcijas, ekspozīcijas, kā arī rīko tradicionālās un sociālo mediju kampaņas. Zaļā brīvība publicē vides informāciju, organizē daudzveidīgas kultūras un vides akcijas, kā arī veic sociāli vides un attīstības jautājumu izpēti un veicina ilgtspējīgu attīstību un atbildīgu dzīvesveidu. Zaļā brīvība iestājas par valdības ilgtspējīgu attīstību un vides politikas integrāciju dažādās nozaru politikās. Cerot turpināt īstenot šo pieredzi, Zaļā brīvība ir šī projekta partneris un koordinē projekta aktivitātes Latvijā.

Galvenās darbības un pieredzes jomas:

  • Klimats un enerģija. Mēs aktīvi iesaistāmies interešu aizstāvības darbā ar valstu lēmumu pieņēmējiem par klimata politiku un sekojam līdzi Eiropas un starptautiskās politikas norisēm. Mēs veicinām klimatam draudzīgu dzīvesveidu un strādājam pie klimata izglītības un pētniecības.
  • Ilgtspējīgs patēriņš. Mēs atbalstām veidus, kā pilsoniskā sabiedrība var sniegt jaunu ieskatu atbildīgā patēriņā un ražošanā, lai sasniegtu ilgtspējīgu resursu patēriņa līmeni. Mēs esam publicējuši patērētāju rokasgrāmatas un pētījumus par ilgtspējīgu dzīvesveidu.
  • Atkritumi un aprites ekonomika. Mēs iestājamies par efektīvu resursu izmantošanu, veicinot zaļo publisko iepirkumu, mazinot neilgtspējīgas subsīdijas un veicinot zaļā budžeta reformu Latvijā. Tāpat esam veikuši pētījumus, īstenojuši kampaņas pārtikas atkritumu samazināšanas, bezatkritumu koncepcijas, depozīta-atmaksas sistēmas ieviešanas veicināšanai Latvijā, un izstrādājuši nacionālo rokasgrāmatu pārtikas atkritumu mērīšanā, kā arī strādājuši pie lēnās modes un atbildīga tekstila popularizēšanas.
  • Globālā izglītība. Esam īstenojuši vairākus EK programmas EuropeAid projektus, kuru mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par dažādiem globāli aktuāliem jautājumiem: ilgtspējīga attīstība, klimata taisnīgums, solidaritātes ekonomika, godīgā tirdzniecība un ilgtspējīgas piegādes ķēdes. Mēs aktīvi iesaistām cilvēkus attīstības jautājumu apspriešanā, informējam par attīstības un vides jautājumu sakarībām un lokālo procesu globālajām ietekmēm.

Zaļā brīvība ir vairāku starptautisku tīklojumu biedrs:  CEE Bankwatch Network, Climate Action Network Europe (CAN), European ECO Forum, European Environmental Bureau (EEB), Reloop, un nacionālu tīklojumu biedrs: Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija (LSUA), Vides konsultatīvā padome, Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS), Latvijas Pilsoniskā alianse. Mums ir arī ievērojama sadarbības pieredze ar pašvaldībām un Latvijas Pašvaldību savienību (LPS). Kopumā esam daļa no lielākajiem nacionālajiem pilsoniskās sabiedrības organizāciju, pētnieku kopienu, valsts un privātā sektora, kā arī mediju tīklojumiem, kas ir būtiski šajā projektā.

 

Kontaktinformācija:
Jānis Brizga,
Biedrības Zaļā brīvība valdes priekšsēdētājs,
Email: janis@zalabriviba.lv  
Mājaslapa: www.zalabriviba.lv  

TW: @ZalaBriviba

FB: @ZalaBriviba

INSTA: zala_briviba