Par 1,5 °C mērķi

Kas ir 1,5 °C mērķis?

Ilgtermiņa zinātniskie pētījumi par siltumnīcefekta gāzu emisiju prognozēm, klimata modelēšanu un klimata pārmaiņu ietekmi uz planētu un cilvēku sabiedrību liecina, ka globālās sasilšanas noturēšana līdz 1,5 °C virs pirmsindustriālā laikmeta līmenim ir labākā iespēja mazināt klimata krīzes radītās sliktākās sekas. 1,5 °C mērķa sasniegšana ievērojami mazinātu klimata pārmaiņu riskus un ietekmi, tostarp ekosistēmu sabrukumu, galējas temperatūras svārstības, spēcīgus nokrišņus, sausuma radītos lauksaimniecības un ekoloģiskos postījumus un jūras līmeņa paaugstināšanos. 

Mērķi “ierobežot globālo sasilšanu līdz krietni zem 2, vēlams līdz 1,5 grādiem pēc Celsija” 2015. gadā pieņēma 196 valdības kā daļu no juridiski saistošā Parīzes nolīguma. Taču, lai to sasniegtu, ir strauji un krasi jāsamazina SEG emisijas, un līdz 21. gadsimta vidum visā pasaulē jāsasniedz nulles līmeņa emisijas.

Valstīs ar augstiem ienākumiem līdz 2050. gadam ir jāsamazina uz patēriņu balstītās emisijas par vairāk nekā 90 %. Efektīvas rīcības logs ir neliels un strauji samazinās. Un, ja globālās emisijas turpināsies pašreizējā līmenī arī nākamajā desmitgadē, no iespējas sasniegt 1,5 °C mērķi nāksies atteikties.