Notikumi

Atbilstoši mūsu mērķim veicināt 1,5 grādu dzīvesveidu integrēšanu un strukturālu izmaiņu veicināšanu, projekta laikā mēs īstenosim daudzveidīgus tiešsaistes un klātienes pasākumus, kas kalpos kā iespēja sazināties ar mūsu auditoriju, kurā ir vairākas ieinteresētās personas, piemēram, plašsaziņas līdzekļi, iedzīvotāji un mājsaimniecības, politikas veidotāji, zinātnieki.