Saistītie projekti

Veiksmīga ilgtspējības transformācija ir atkarīga no starpdisciplinārām zināšanām, kā arī no spēcīgas koalīcijas, ņemot vērā šķēršļus pārmaiņām, kas pastāv gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī. Mēs kā ES 1,5° Dzīvesstila komanda esam ļoti ieinteresēti uzturēt sakarus un sadarboties ar projektiem un dalībniekiem, kuriem ir līdzīgi mērķi visā pasaulē. Mūsu mērķis ir atbalstīt vienam otru, apmainoties ar metodēm un atziņām, kā arī izstrādāt vienotas komunikācijas un izplatīšanas stratēģijas. Pašlaik mēs sākam sadarbību ar mūsu “māsas projektiem”, kas tiek finansēti vienas un tā paša programmas “Apvārsnis 2020” uzaicinājuma ietvaros: FULFILL un CAMPAIGNERS. Bet mēs nepārtraukti paplašināsim sadarbības tīklu visā mūsu projekta laikā. Ja jūs interesē sadarbība ar mums, lūdzu, sazinieties ar mums: info@onepointfivelifestyles.eu 

FULFILL

Ierosinātais projekts FULFILL izmanto pietiekamības koncepciju, lai izpētītu dzīvesveida izmaiņu un iedzīvotāju ieguldījumu Eiropas dekarbonizācijā un Parīzes nolīguma mērķu sasniegšanā. FULFILL saprot pietiekamības principu kā tādu sociālo, infrastruktūras un normatīvo apstākļu radīšanu, lai mainītu individuālo un kolektīvo dzīvesveidu tādā veidā, kas samazina enerģijas pieprasījumu un siltumnīcefekta gāzu emisijas un vienlaikus veicina sabiedrības labklājību. Pietiekamības principa izvēli pamato pieaugošās diskusijas par to, uzsverot to kā potenciāli spēcīgu iespēju faktiski panākt progresu klimata pārmaiņu mazināšanā. Turklāt tas ļauj mums iet tālāk par stratēģijām, kas koncentrējas uz atsevišķām rīcībām vai noteiktām jomām, un tā vietā aplūkot dzīvesveidu sociāli tehniskās pārejas laikā kopumā. Tāpēc šī projekta pamatā ir kritiska un sistēmiska pietiekamības principa piemērošana dzīvesveida izmaiņām un tā iespējamā ieguldījuma dekarbonizācijā, kā arī turpmāko paredzēto vai neparedzēto seku novērtējums. Pietiekamības princips un pietiekams dzīvesveids ir FULFILL pamatā, un tādējādi tie ir visu darbību un rezultātu pamatprincips.


CAMPAIGNers

ES finansētā CAMPAIGNers projekta mērķis ir radikāli mainīt veidu, kā tiek īstenoti dzīvesveida pētījumi un kā tie informē rīcībpolitiku.
CAMPAIGNers balstās uz iepriekšējiem konsorcija vadītiem projektiem, kas būtiski uzlaboja izpratni par sabiedrības struktūrām un intervencēm, kas veicina dzīvesveida izmaiņas, un identificēja ierobežojumus esošajai pierādījumu bāzei. Proti, pašreizējie dzīvesveida izmaiņu pētījumi aprobežojas ar šauriem, specifiskiem kontekstiem vai grupām, vai arī attiecas uz hipotētisku uzvedību, kurā lielākajai daļai pilsoņu nav reālas pieredzes, uz ko balstīties.
CAMPAIGNers novatoriskā pieeja novērš šos trūkumus, ieviešot “mērķu noteikšanas tīklu”, kurā vairāk nekā 100 000 iedzīvotāju saņem un rada izaicinājumus, lai izmēģinātu savai ikdienas rutīnai pielāgotus ieteikumus. Tas sniegs vēl nebijušus datus par uzvedības procesiem, šķēršļiem pārmaiņām un motivētājiem, ļaujot pilsētām sniegt empīriski pamatotu zinātnisku atbalstu tādu politiku izstrādē, kas veicina zema oglekļa dzīvesveidu.