Inga Belousa

Image
Inga Belousa

Inga Belousa

Zaļā brīvība
Latvia

Inga Belousa, PhD, ir viespētniece Vidzemes Augstskolā un projektu koordinatore biedrībā Zaļā brīvība. Ingai ir vairāk nekā 20 gadu pieredze skolotāju izglītībā Daugavpils Universitātē, Liepājas Universitātē, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā, Latvijas Universitātē. Kopš 2015. gada Inga koordinē EK EuropeAid projektus un aktivitātes biedrībā Zaļā brīvība, lai veicinātu sabiedrības izpratni par atbildīgu patēriņu, pilsonisko līdzdalību, globālajām kopsakarībām un ilgtspējīgu attīstību. Inga Belousa ir Globālās izglītības un mācīšanās akadēmiskā tīkla (ANGEL), Bridge 47 tīkla un Latvijas Platformas attīstības sadarbībai padomes (LAPAS) dalībniece, kur koordinē globālās izglītības partnerības. Viņas pētnieciskās intereses ir saistītas ar izglītību ilgtspējīgai attīstībai, globālo izglītību, kvalitatīvu pētniecību, atbildīgu patēriņu, pārtikas atkritumu mazināšanu.

Ingas 1,5 grādu dzīvesveida izmaiņas ir govs piena lietošanas ierobežošana, jo tradicionālā piena ražošanas nozare rada siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas veicina klimata pārmaiņas. Plānojot savu ēdienkarti, Inga govs pienu aizstāj ar augu pienu, visbiežāk ar auzu pienu.