No runām pie darbiem

ES 1,5° Dzīvesveids konsorcijs labi apzinās faktu, ka visas mūsu aktivitātes projekta ietvaros rada noteiktas vides slodzes (CO2 emisijas, atkritumi, enerģijas patēriņš utt., pateicoties mūsu projekta sanāksmēm, semināriem, konferencēm, rīcības laboratorijām, biroja darbam).

Tāpēc mēs cenšamies samazināt šīs ietekmes un, ja iespējams, tās kompensēt:

Projekta partneris GreenDependent ar konsorciju kopīgoja savus “zaļo pasākumu ieteikumus”, ko mēs visi vienojāmies ņemt vērā, organizējot mūsu projekta sanāksmes, visus ar projektu saistītos pasākumus, tostarp projekta noslēguma konferenci. Kontrolsarakstu var skatīt šeit, un tajā ir ņemti vērā šādi faktori:

  • norises vietas izvēle,
  • dalībnieku transports/ceļošana,
  • norises vietas organizēšana un iekārtošana,
  • ēdināšana, ēdieni un dzērieni,
  • materiālu sagatavošana pasākumam, un
  • pasākuma īstenošana.

Mūsu mērķis ir ne tikai samazināt mūsu pēdas nospiedumu, bet arī to samazināt. Tas nozīmē, ka izmantojam sabiedrisko transportu un iespēju robežās izvairāmies no lidošanas.

Turklāt ikreiz, kad drukājam ar projektu saistītus materiālus, tostarp materiālus, kas nepieciešami, klātienes pasākumiem, kā arī komunikācijas materiālus, mēs ievērojam tālāk tabulā apkopotos principus.

Druka birojā Jā/Nē
Papīra un tintes taupīšanas principi.  
Publikācijas ir drukātas uz abām papīra pusēm.  
Publikācijas ir veidotas ar mazākiem burtu izmēriem.  
Publikācijas ir veidotas ar tinti taupošajiem fontu veidiem.  
Krāsu druka tiek izmantota tikai tad, ja tas ir absolūti nepieciešams.  
Materiāli tiek drukāti uz papīra ar ekomarķējumu.  
Izplatāmo drukāto materiālu apjoms ir ierobežots.  

 

Faktori, kas jāņem vērā, izvēloties drukas pakalpojumu Jā/Nē

Tiek izvēlēts drukas pakalpojums ar vides sertifikātiem, piemēram, EMAS vai ISO 14001 un vēlams arī ISO 50001.

 

Drukāšanai tiek izmantoti FSC vai citi ekomarķēts papīrs (piemēram, EU Ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel u.c.), lai nodrošinātu, ka izejmateriāls ir iegūts ilgtspējīgā mežsaimniecībā vai pārstrādātas šķiedras.

 
Drukāšanai tiek izmantota videi draudzīga tinte.  
Transportēšanas nepieciešamība pēc iespiedmateriāliem ir samazināta līdz minimumam.