1,5 °C dzīvesveids ES: ZIŅU LAPA - Nr.1 - 2021 Novembris

Image
GA_MAy_900

Priecājamies uzsākt informatīvo izdevumu sēriju par programmas “Apvārsnis 2020” finansēto projektu “1,5 °C dzīvesveids ES”. No šodienas informēsim Jūs par aktuālajiem jaunumiem un atziņām saistībā ar ilgtspējīga dzīvesveida integrēšanu Eiropas Savienībā un ārpus tās. Zinām, ka, lai sasniegtu Parīzes klimata nolīgumā noteikto 1,5° C mērķi, ir būtiski jāmaina dzīvesveids. Tas galvenokārt attiecas uz resursietilpīgām patēriņa jomām, proti, mobilitāti, mājokli, pārtiku un atpūtu. Lai palīdzētu integrēt 1,5 ° C dzīvesveidu, mūsu projekts savieno individuālu dzīvesveida perspektīvu analīzi ar strukturālo ietekmi uz dzīvesveida izvēli un tā ietekmi. Pamatojoties uz to, mēs izstrādājam ieteikumus un rīcībpolitikas rīkus lēmumu pieņēmējiem, mājsaimniecībām un starpniekiem. Izplatītās uz uzvedību balstītās pieejas liek patērētājiem uzņemties atbildību par klimata krīzes risināšanu un 1,5° C mērķa sasniegšanu, vienlaikus ignorējot politiski ekonomisko, sociālo un tehnoloģisko struktūru ietekmi. Tajā pašā laikā mēs nepietiekami zinām, kuras izmaiņas ikdienas dzīvē visvairāk ietekmē siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu. Apvienojumā ar zemo sabiedrības atbalstu krasām dzīvesveida izmaiņām, šī zināšanu plaisa ir novedusi pie nesaskaņotiem un neefektīviem politikas risinājumiem. Ņemot to vērā, projektā “1,5 °C dzīvesveids ES” noteiksim dzīvesveida izvēles kvantitatīvos rādītājus un nepieciešamās izmaiņas attiecīgajās struktūrās, lai nodrošinātu efektīvas dzīvesveida izmaiņas. Mēs sākām savu projektu maijā un dalīsimies ar savu pieredzi un atziņām, izmantojot šo ziņu lapu, projekta sociālo mediju kanālus un mājaslapu, ko pilnveidosim, attīstoties mūsu pētījumiem.

Visu labāko,

Dorisa Fuksa un visa projekta “1,5 °C dzīvesveids ES” komanda