adelphi

adelphi

adelphi ir Eiropā vadošā neatkarīgā klimata, vides un attīstības ideju laboratorija ar misiju veicināt transformējošas pārmaiņas un radīt ilgtspējīgu nākotni nākamajām paaudzēm.
Viņu 350 gaišie prāti domā sistēmiski un strādā globāli sešās savstarpēji saistītās darbības jomās. adelphi veido vizionāri, dizaineri, stratēģi un darba kārtības noteicēji, kas sadarbojas ar valdībām, starptautiskām organizācijām, pašvaldībām, NVO un privātiem uzņēmumiem.