D-mat

D-mat

D-mat ir uzņēmums, kurā strādā dažādu jomu eksperti ar mērķi veicināt resursu ziņā saprātīgu un zema oglekļa patēriņa dzīvi ilgtspējīgākai nākotnei. Uzņēmums specializējas oglekļa un materiālu ietekmes aprēķinos, kā arī ilgtspējīga dzīvesveida izpētē un popularizēšanā, radot pakalpojumus, kas ir piemēroti uzņēmumiem, valsts aģentūrām, pētniecības iestādēm un sociālajiem uzņēmumiem.