European Research Services GmbH

European Research Services GmbH

European Research Services GmbH piedāvā konsultācijas un partnerību ES finansējuma programmām pētniekiem, publiskajam un privātajam sektoram. ERS nodrošina tehnisko un administratīvo atbalstu un pielāgo projektu pārvaldību katra projekta apjomam un sarežģītībai. Turklāt ERS palīdz īstenot projekta infrastruktūru, risku novērtēšanu, iekšējo komunikāciju, uzraudzību un vienotas standarta procedūras, lai nodrošinātu rezultātus grafika, budžeta un ES vadlīniju ietvaros.