Leidenes Universitāte

Leidenes Universitāte

Leidenes Universitāte (dibināta 1575. gadā) ir viena no vadošajām starptautiskajām pētnieciski ietilpīgajām universitātēm Eiropā. Universitātē ir aptuveni 23 000 studentu (no 110 valstīm) un 5500 darbinieku (ieskaitot Leidenes Universitātes Medicīnas centru). Leidenes Universitātes Zinātņu fakultātē ir vairāk nekā 1250 zinātnieku, kas organizēti 8 pētniecības institūtos. Viens no tiem ir Vides zinātņu institūts, kas pazīstams arī kā CML.

CML misija ir stratēģiski, daudznozaru pētījumi, kas saistīti ar dabas resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu, vides kvalitāti un bioloģisko daudzveidību. Industriālās ekoloģijas nodaļai CML ir plaša pieredze tādu lēmumu pieņemšanas rīku izstrādē, kas saistīti ar ilgtspējīgu ražošanu un patēriņu. Komandas sastāvā ir ekologi, ekotoksikologi, ķīmijas inženieri, lauksaimniecības inženieri, fiziķi u.c.

Kā daļu no 1,5° dzīvesveidu projekta CML vada darbu pie kvantitatīvās datu analīzes, lai novērtētu dzīvesveida izmaiņu ietekmi uz klimatu un veselību, izmantojot MRIO analīzi.