Lundas Universitāte

Lundas Universitāte

Lundas Universitāte ir lielākā pētniecības iestāde Skandināvijā, kas kopš 1990. gadu sākuma ir izvirzījusi ilgtspējību par vienu no pētniecības jomām. Universitāte tika dibināta 1666. gadā, tajā ir aptuveni 45 000 studentu un 8600 darbinieku, kas atrodas Lundē, Helsingborgā, Malmē un Ljungbīhedā. Universitātē vienojošais ir centieni izprast, izskaidrot un uzlabot savu pasauli un cilvēka stāvokli. 

Universitātes institūts LU IIIEE (International Institute for Industrial Environmental Economics) ir starptautisks un starpdisciplinārs institūts, kas veido un izplata zināšanas informētu lēmumu pieņemšanai visos līmeņos, sākot no vietējā līdz globālajam, un izglīto nākotnes līderus un pārmaiņu aģentus. IIIEE pētniecības un izglītības darbs veicina ilgtspējīgu risinājumu stratēģijas, jo pēta un veicina zināšanas par politisko un biznesa stratēģiju izstrādi, piemērošanu un novērtēšanu, un konkrētiem pasākumiem globālo vides problēmu risināšanai. IIIEE pētniecībā un studiju praksē īsteno starpdisciplināru pieeju, kas ne tikai apvieno atziņas no ekonomikas teorijas un prakses, bet arī no dabas un inženierzinātnēm, politikas zinātnes, organizācijas, tiesību un uzvedības pētījumiem. IIIEE pētniekiem un pasniedzējiem ir pieredze dažādās disciplīnās, arī sadarbojoties ar citām universitātēm visā pasaulē. Viņi uzskata, ka ir nepieciešama patiesi starpdisciplināra pieeja, lai risinātu šodienas un rītdienas ilgtspējības problēmas.